Pro zákazníky
Nastavení služby
Čtení emailů
Správa databáze
Informace o službě
Objednat
Nabízené služby
Proč si vybrat WebX
Ceník služeb
Obchodní podmínky
FAQ
Provozovatel služby
Kontakt
 FAQ | bcom.cz | webx.cz | certifikaty.com | servisní stránka 

FAQ, obecné informace


 • Informace pro zákazníky služby WebX
 • Obecné informace

 • Co je služba WebX?

  1. Služba WebX je webhostingová služba, která umožňuje plně využít všech možností internetu s použitím všech nejmodernějších, profesionálních nástrojů. Službu WebX využijete při provozu a správě Vašich internetových stránek či prezentací, kdy také oceníte všechny její přednosti a nadstandardní služby za rozumnou cenu. Všechny revoluční prostředky, které můžete se službou WebX použít nebo informace o jejích výhodách najdete pod volbou Služby resp. Proč právě WebX? na titulní stránce WebX.

  Zřízení služby WebX (nového účtu)

  1. Jak si založit nový účet služby WebX?
   Registrace probíhá elektronicky přímo na našem serveru. Zaregistrovat se můžete pomocí volby Objednat na úvodní stránce služby WebX. V průběhu registrace si vyberete rozsah a specifikaci služeb, které chcete využívat. Na konci registrace budete vyzváni k vytištění dvou kopií smlouvy. Pokud nemáte možnost smlouvu vytisknout, můžete si nechat zaslat smlouvu poštou či faxem. Při této volbě Vám dvě kopie smlouvy obratem zašleme na Vaši kontaktní adresu resp. faxové číslo. Obě dvě smlouvy poté podepište a zašlete na naší adresu. Jakmile obdržíme obě Vámi podepsané smlouvy, bude Vám spuštěna plně funkční služba WebX.

  2. Jak rychle bude můj účet zprovozněn?
   Omezená služba WebX Vám bude zprovozněna prakticky ihned po úspěšné registraci. Tato omezená služba neobsahuje služby FTP a SQL. Jakmile obdržíme Vámi podepsané smlouvy, bude Vám spuštěna plně funkční služba WebX, která již žádné omezení nemá.

  3. Mohu po registraci změnit rozsah objednaných služeb?
   Samozřejmě si můžete kdykoliv změnit rozsah služby WebX prostřednictvím Nastavení služby WebX. Veškeré změny jsou prováděny online, takže veškeré nově objednané služby můžete ihned používat.

  4. Kde se dozvím informace o svých heslech?
   Heslo k nastavení, FTP a databázi zadáváte při online registraci služby WebX. Tyto hesla si pečlivě zapamatujte a zabraňte jejich zneužití! Při případném zapomenutí hesla nás kontaktujte.

  Způsoby registrace domén

  1. Jak si zaregistruji doménu?
   Pomocí služby WebX mají všichni naši klienti možnost zaregistrovat domény 2. řádu v úrovních .cz, .com, .org a .net. Ověření dostupnosti (a případně následné objednání) se nachází na úvodní stránce služby WebX (Je Vaše doména ještě volná?) a v Nastavení (sekce Pro registrované zákazníky). Domény lze také objednat přímo při založení nového účtu služby WebX.

  2. Jak zaregistruji jiné domény?
   Domény dalších států, či speciální nadnárodní domény lze samozřejmě také zaregistrovat. Pro bližší informace o registraci těchto domén se na nás můžete kdykoliv obrátit.

  3. Mám zájem o webhosting prostřednictvím služby WebX, ale moje doména je již zaregistrovaná u jiného providera.
   Pokud ještě nemáte zřízený účet služby WebX, musíte si jej nejprve Objednat. V průběhu registrace máte možnost svoji doménu pod službu WebX převést. Pokud již účet máte, pak můžete doménu převést v sekci Nastavení služby WebX, kde vyplníte název domény, kterou vlastníte a chcete ji převést. Ostatní záležitosti související s převodem domény zajistí naši pracovníci.

  4. Může se při přechodu na Vaše služby stát, že bude doména dočasně nedostupná?
   Takovémuto stavu se dá předcházet. Po předchozí domluvě s našimi techniky zajistíme paralelní běh vašich www-stránek, aby v okamžiku převodu domény nedošlo k výpadku.

  5. Od kdy mohu využívat nově zaregistrovanou (převedenou) doménu?
   Nově zaregistrovaná doména v národní zóně .cz je zprovozněna ode dne následujícího po dni, ve kterém byla provedena registrace domény. Převod domény je potvrzen zpravidla do 2 pracovních dnů, neboť jsou žádosti kontrolovány po administrativní i technické stránce.

  6. Kolik stojí registrace domény?
   Za registraci nové domény prostřednictvím služby WebX není z naší strany účtován žádný poplatek. Platíte pouze poplatky správcům příslušných top level domén (.cz, .com, .org, .net nebo dalších).

  7. Mohu provozovat více domén pod jedním účtem WebX?
   Ano. Prostřednictvím služby WebX můžete pod svým účtem provozovat libovolný počet domén i subdomén. Pro spuštění libovolného www-serveru pod Vaší doménou musíte v sekci Nastavení u příslušné domény (subdomény) přepnout její stav ze "zaparkovaná" na "funkční".

  8. Mohu zřizovat subdomény?
   Samozřejmě. V sekci Nastavení www-serverů můžete vytvářet online libovolné množství nových subdomén, je tedy možné je ihned po vytvoření využívat. Nová subdoména bude mít přiřazeny dvě adresy - "http://subdomena.vase-domena.cz" a "http://www.subdomena.vase-domena.cz".

  9. Mohu zřizovat subdomény i když nevlastním žádnou doménu?
   Ano. Můžete zdarma vytvářet subdomény pod doménami WebX.cz a pc-plzen.cz. Po dohodě je možné provozovat subdomény i pod doménami, které jsou umístěny u jiného providera.

  Rychlost připojení - "konektivita"

  1. Jak rychlé budou moje stránky?
   Rychlost připojení služby WebX k Internetu má následující parametry:

   • Připojení do páteřní sítě NIX, rychlostí 100  Mbps optickým vláknem s metalickou záložní 10 Mbps linkou, a peeringové dohody se všemi českými ISP zajišťují nepřetržitou dostupnost Vašich stránek nejvyšší rychlostí v rámci ČR.

   • Přímé propojení optickými vlákny 34 Mbps do Slovenské republiky, s přímým připojením 100 Mbps do páteřní sítě SIX, společně s 10 Mbps linkou do sítě UUNet a dalším nezávislým připojením 10 Mbps prostřednictvím KPNQwest zajišťuje rychlé spojení do celého světa.

   • Rychlost zobrazení Vašich stránek dále výrazně závisí na jejich koncepci (např. množství a velikosti obrázků, jejich typy, odladěné skripty atd.). V případě Vašeho zájmu je možné domluvit konzultaci s našimi odborníky.

  2. Informace o serverech.
   Vysoce výkonné servery, na kterých běží služba WebX a tím i Vaše stránky, pracují pod operačním systémem Linux a využívají diskové pole s využitím komponent IBM, čímž je zajištěna vysoká stabilita a bezpečnost.

  Provoz serverů a jejich bezpečnost

  1. Jakým způsobem se provádí nahrání (upload) www-stránek?
   Nahrání (upload) nebo změny Vašich stránek můžete provádět pomocí protokolu FTP (k přihlášení je nutné Vaše uživatelské jméno a heslo pro FTP přístup). Ve Vašem domovském adresáři se nachází adresáře, které mají následující význam:

   • logs/ - soubory s detailními záznamy o přístupech na Vaše www-stránky

   • sql/ - databáze a tabulky pro SQL server

   • upload/ - pracovní adresář sloužící pro upload souborů pomocí databáze MySQL

   • pokud máte prostřednictvím služby WebX registrované navíc nějaké domény či subdomény, budou ve vašem adresáři navíc ještě adresáře v následujícím tvaru:
    vase-domena.cz/    s podadresáři:
    www/... "http://www.vase-domena.cz"
    subdomena/... "http://subdomena.vase-domena.cz"

  2. Kolik dat mohu uložit?
   Data můžete ukládat až do výše Vámi objednaného datového prostoru. Velikost objednaného prostoru můžete zjistit (popřípadě změnit) v sekci Nastavení služby WebX. Do prostoru se započítávají společně www-stránky i záznamy v databázi.

  3. Jsou Vaše servery chráněny proti výpadku elektrického proudu, neoprávněnému vniknutí?
   Proti neoprávněnému vniknutí je systém zabezpečen nejmodernějšími softwarovými nástroji, rizikové faktory jsou neustále kontrolovány a eliminovány. Systém je 24 hodin denně monitorován a v případě závady bude daná situace ihned řešena. Servery jsou umístěny v uzamčené, chráněné a klimatizované místnosti, s nepřetržitou dodávkou elektrické energie. Servery jsou napojeny na dva na sobě nezávislé elektrické obvody a pro případ jejich selhání je k dispozici výkonný diesel generátor, které je schopen bez přestávky schopen dodávat elektrickou energii po dobu několika dní.

  4. Jsou má data nějak zálohována?
   Samozřejmě. Všechna data jsou službou WebX ukládána prostřednictvím diskového pole na více pevných disků, které jsou na sobě nezávislé. V případě havárie některého z disků tak nedojde ke ztrátě dat a systém může i nadále fungovat. Mimo to se provádí každý den zálohovaní obsahu disků a dále se tyto zálohy pravidelně ukládají na archivační médium.

  Provoz skriptů, databází a nadstandardních prostředků

  1. Mohu používat CGI-skripty?
   Ano, podle objednaného tarifu. Všechny CGI-skripty, které chcete pomocí služby WebX provozovat však musí být před spuštěním předány ke schválení našim technikům.

  2. Je možné používat jazyk Perl?
   Ano, po dohodě je možné u tarifu s aktivovanou službou CGI využít tohoto jazyka.

  3. Mohu používat stránky pro mobilní telefony - W@P?
   Ano. U všech námi nabízených tarifů je zajištěna podpora těchto stránek.

  4. Jak mohu přistupovat k databázi?
   Databáze je nabízena v závislosti na objednaném tarifu. Přístup je zajištěn pomocí přehledného www-rozhraní. Standardně je nabízena databáze MySQL, po dohodě je možné zajistit přístup i k PostgreSQL. Máte-li zájem o databázi PostgreSQL nebo potřebujete pomoc při administraci databází, můžete kontaktovat naše technické pracovníky.

  5. Co mohu dále použít z nadstandardních prostředků?
   Dále můžete podle objednaných tarifů využívat:

   • Emailové nástroje jako doménový koš, automatické odpovědi, forwardování pošty atd.

   • Možnost provozu libovolného počtu domén a subdomén.

   • Formuláře pro odesílání dat emailem.

   • Zabezpečení přenášených dat přes www pomocí SSL.

   • Přehledná grafická statistika návštěvnosti jednotlivých www-serverů .

   • Přehled všech uskutečněných plateb.

  Statistika návštěvnosti

  1. Jakým způsobem budu informován o průběhu návštěvnosti mých internetových stránek?
   Všem svým zákazníkům zdarma nabízíme úplný výpis návštěv. Data jsou přístupná v logovacích souborech Vašeho účtu v adresáři logs, který najdete ve svém domovském adresáři na FTP serveru. Z těchto logů se také automaticky každý den generuje přehledná grafická analýza přístupná v sekci Nastavení služby WebX.

  Přenos dat

  1. Zpoplatňují se přenesená data?
   U žádného z tarifů se přenos dat neúčtuje, pokud měsíčně nepřesáhne hodnotu 50 GB, což je vysoce nadsazená hodnota i pro rozsáhlé internetové projekty. Nad tento limit se přenos účtuje podle platného ceníku.

  Elektronická pošta

  1. Jaká je velikost poštovních schránek?
   Všechny emailové schránky sdílejí prostor s objednaným tarifem. V případě překročení objednaného prostoru se emailové schránky přestanou pravidelně zálohovat. Po dohodě můžeme prostor pro emaily podle Vašich potřeb zvětšit.

  2. Jak si mohu číst poštu?
   Poštu je možné číst dvěma způsoby - pomocí poštovního klienta nainstalovaného na Vašem počítači, který umožňuje připojení pomocí protokolů POP3/SMTP (informace o nastavení zde). Pokud nemáte takového klienta k dispozici, můžete si poštu číst pomocí www-rozhraní (vhodné pokud jste např. na služební cestě).

  3. Mohu být o příchozím emailu informován na mobilní telefon?
   Samozřejmě. Forwardování elektronické pošty si můžete nastavit pro každý emailový účet zvlášť. Kromě forwardování na mobilní telefon je možné přeposílat poštu na libovolnou jinou emailovou adresu.

  4. Kolik emailových schránek mohu mít?
   Počet emailových schránek je standardně určen objednaným tarifem. V případě, že potřebujete více emailových kont, než máte standardně k dispozici v tarifu, můžete si je v Nastavení emailů vytvořit (pokud to Váš tarifní program umožňuje).